§ Formål:
Logens formål er at medlemmerne mødes minimum 2 gange årligt for at
ses i festligt lag. To udvalgte medlemmer går sammen og arrangerer en
tur eller et arrangement for de andre medlemmer. Det er de to medlemmer
der er ansvarlige for, at alt vedrørende deres tur eller arrangement kører
på skinner - dette inkluderer alt fra idé til realisering.
   
§ Logen er kun for Herrer.
   
§ Kontingent:
150,- pr. måned
Betaling af kontingent kommer til at foregå ved at hvert medlem hver måned
indbetaler til en konto som bliver oprettet specielt til formålet!
   
§ Nye medlemmer:
Det første år af logens virke optages ingen nye medlemmer. Indstilling og
eventuel optagelse af nye medlemmer kan herefter tages op til drøftelse
én gang halvårligt.
   
§ Udmeldelse:
Frivillig udmeldelse kan ske når som helst et medlem selv ønsker det - dog
skal det bemærkes at frivillige udmeldelse giver medlemmet 1 års karantæne.
   
§ Ekskludering:
Hvis et medlem ønskes ekskluderet kræves det at ekskluderingen tages
op til afstemning. For at kunne fuldføre en eksklusion af et medlem, kræves
det at mindst 2/3 af de andre medlemmer stemmer for.
   
§ Øvrige regler:
Invitationer i forbindelse med en tur eller et arrangement skal sendes
ud mindst én måned før startdato.
Er der ikke tilstrækkeligt til rådighed på logekontoen, kan medlemmerne
i forbindelse med en tur eller et arrangement opkræves en egenbetaling
på op til max 500,-
   
§ Bødekassen:
Afbud = 250,-
Udeblivelse = 1000,-
Afbud efter tilmelding = 600,-
For sent:
0<5 min. = 100,- / herefter 100,- pr. efterfølgende 15 min.
For sen tilmelding / afbud = 100,-
Brud på invitationsregler (fx dresscode) = 250,-

Bøder betales kontant og skal bruges i forbindelse med den tur de er
begået overfor.
   
§ Kvajeren:
2 kasser pilsner! ( IKKE NEPTUN, MARTIN! )
Evt. kvajeting!
   
§ Medlemmer:
Morten "Kryger"
Lennart "Dunse"
Martin "Bonden"
Jesper "Homse"
Lasse "Lanse"
Jeppe "Pladevender"
Anders "Groot"
Michael "Gumme"
Jens "Jensemand"
Anders "Weischer"
Michael "Midat" Christiansen
   
§ Formand:
Morten Kryger
   
§ Kasserer:
Anders "Weischer"
   
§ IT-ansvarlig:
Lasse "Lanse"
   
§

Billeder:

Parken
Oslo
Prag (Lasse's kamera)
Prag (Jeppe's kamera)
Ålborg
København-Malmø (Jesper's kamera)
København-Malmø (Lasse's kamera)
Boserup-Tune-Århus (Lasse's kamera)